Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
FABRYKA AKTYWNOŚCI
Nazwa beneficjenta:

IZBA RZEMIEŚLNICZA MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

668 880.75
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie gryfińskim IV
Nazwa beneficjenta:

POWIAT GRYFIŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFINIE

2 178 331.00
Budowa dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 79,46 kWp w firmie PHU EXPORT-IMPORT WALDEMAR ANAROWICZ
Nazwa beneficjenta:

PHU. EXPORT-IMPORT WALDEMAR ANAROWICZ

345 009.05
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie gryfińskim (V)
Nazwa beneficjenta:

POWIAT GRYFIŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFINIE

2 092 308.00
Rozwój sektora usług w powiecie polickim i m. Szczecin
Nazwa beneficjenta:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU, EDUKACJI I WSPARCIA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM "EDUCARE"

237 150.00
Rozwój edukacji przedszkolnej w przedszkolu Nutka
Nazwa beneficjenta:

MAJA MARIA KONARSKA

666 865.00
Intralog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budowa hali produkcyjno – magazynowej z budynkiem biurowym i zapleczem socjalnym oraz zakup urządzeń produkcyjnych
Nazwa beneficjenta:

INTRALOG SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2 526 014.50
Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz
Nazwa beneficjenta:

GMINA REWAL

454 730.13
Opracowanie innowacyjnej metody automatycznej klasyfikacji stron internetowych na podstawie algorytmu oceny punktowej do użycia w systemach filtracji i implementacja dla urządzeń mobilnych.
Nazwa beneficjenta:

COMDREV.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

114 270.00
Przepis na życie
Nazwa beneficjenta:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU, EDUKACJI I WSPARCIA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM "EDUCARE"

177 415.91

Strony