Nazwa beneficjenta

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, KOŁO W SZCZECINIE


Wartość ogółem:
1 679 695.81

Wydatki kwalifikowalne:
1 656 250.35

Dofinansowanie:
1 407 812.77

w tym UE:
1 407 812.77

Wkład własny:
271 883.04

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Przebudowa i modernizacja Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej - modernizacja i rozbudowa Wydziału Pralnia.

Oś:
RPO
9
Infrastruktura publiczna
Działanie:
RPO 9.2
Infrastruktura społeczna