Nazwa beneficjenta

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Wartość ogółem:
654 360.00

Wydatki kwalifikowalne:
510 000.00

Dofinansowanie:
433 500.00

w tym UE:
433 500.00

Wkład własny:
220 860.00

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Budowa instalacji fotowoltaicznej w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł