Nazwa beneficjenta

"B-3" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Wartość ogółem:
1 665 853.46

Wydatki kwalifikowalne:
1 665 853.46

Dofinansowanie:
1 563 951.14

w tym UE:
1 415 975.44

Wkład własny:
101 902.32

% dofinansowania:
93.88
Tytuł projektu

ŻŁOBEK "MIŚ" - SZANSĄ NA AKTYWNY POWRÓT DO PRACY MAMY I TATY

Oś:
RPO
6
Rynek pracy
Działanie:
RPO 6.6
Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3