Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją istniejącego składowiska osadowego na terenie oczyszczalni ścieków w Stepnicy
Nazwa beneficjenta:

GMINA STEPNICA

456 556.44
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie koszalińskim i powiecie miasto Koszalin
Nazwa beneficjenta:

POWIAT KOSZALIŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE

4 434 680.00
"DOBRY START, LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ"
Nazwa beneficjenta:

FUNDACJA "EDUKATIO"

567 888.00
Zakład produkcji wycinarek laserowych do obróbki rur i profili generacji 5.0
Nazwa beneficjenta:

POWER-TECH JANUSZ MARCIN EJMA

1 811 789.19
Cyfrowy zawrót głowy
Nazwa beneficjenta:

WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK

892 113.75
Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont i konserwację kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach
Nazwa beneficjenta:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W GRYFICACH

2 579 580.91
Badania nad opracowaniem receptur mieszanek mineralno-emulsyjnych (MME) o uziarnieniu ciągłym z użyciem emulsji asfaltowych o wydłużonym czasie rozpadu modyfikowanych i niemodyfikowanych chemicznie.
Nazwa beneficjenta:

PAWEŁ SALWIN PROBUD

50 000.00
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie świdwińskim - II
Nazwa beneficjenta:

POWIAT ŚWIDWIŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDWINIE

1 149 808.00
Indywidualizacja nauczania w SP1 Stargard
Nazwa beneficjenta:

FUNDACJA "MILON"

371 894.75
"Rozszerzenie oferty gospodarstwa agroturystycznego poprzez stworzenie skansenu promującego Młyn nad Regą"
Nazwa beneficjenta:

GRZEGORZ KOTWICKI

351 450.00

Strony