Nazwa beneficjenta

AGENCJA ROZWOJU METROPOLII SZCZECIŃSKIEJ SP. Z O.O.


Wartość ogółem:
217 350.00

Wydatki kwalifikowalne:
181 125.00

Dofinansowanie:
153 956.25

w tym UE:
153 956.25

Wkład własny:
63 393.75

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

"Biznesowy Event Morski" jako inicjatywa wspierająca rozwój branży morskiej w regionie

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.15
Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw