Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
Zwiększenie konkurencyjności PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO MONIKA CELADYN-CARMO poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań prowadzących do rozpoczęcia świadczenia nowej usługi treningu zdrowotnego indoor and outdoor
Nazwa beneficjenta:

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MONIKA CELADYN-CARMO

379 912.50
Elektrownia słoneczna (fotowoltaiczna) Broczyno
Nazwa beneficjenta:

SOLARSTAR SP. Z O. O.

1 752 862.93
SP Kobylanka w stronę nowoczesnej edukacji
Nazwa beneficjenta:

FUNDACJA SPOŁECZNY MORZYCZYN

309 990.00
Podniesienie konkurencyjności firmy Abek Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek nowych, innowacyjnych produktów.
Nazwa beneficjenta:

ABEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4 860 000.00
Modernizacja (zagospodarowanie) przestrzeni placu Mickiewicza w Pełczycach
Nazwa beneficjenta:

GMINA PEŁCZYCE

1 318 659.42
Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku firmy Agro Service
Nazwa beneficjenta:

AGRO SERVICE MAGDALENA ENGELER

126 331.88
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie gryfińskim III
Nazwa beneficjenta:

POWIAT GRYFIŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFINIE

2 520 179.00
Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - etap I
Nazwa beneficjenta:

GMINA MIASTO KOSZALIN

1 828 059.70
Opracowanie e-Parasolnika wykorzystującego technologię IoT do informowania użytkownika o warunkach pogodowych.
Nazwa beneficjenta:

TOWARZYSTWO HANDLOWE "ALPLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

73 100.00
Zespół przyrodniczo-rekreacyjny Przylądek Czterech Szkieletów
Nazwa beneficjenta:

GMINA MIASTO SZCZECIN

500 000.00

Strony