Nazwa beneficjenta

WOSIK KRZYSZTOF WEKAA-1


Wartość ogółem:
800 504.91

Wydatki kwalifikowalne:
514 417.00

Dofinansowanie:
426 966.11

w tym UE:
426 966.11

Wkład własny:
373 538.80

% dofinansowania:
83.00
Tytuł projektu

"Budowa instalacji fotowoltaicznej w Dźwirzynie przy ulicy Jachtowa 15"

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł