Nazwa beneficjenta

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Wartość ogółem:
13 102 237.46

Wydatki kwalifikowalne:
12 828 231.46

Dofinansowanie:
9 660 932.43

w tym UE:
9 660 932.43

Wkład własny:
3 441 305.03

% dofinansowania:
75.31
Tytuł projektu

Wsparcie systemu ratownictwa w Województwie Zachodniopomorskim poprzez zakup samochodów oraz wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Oś:
RPO
3
Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
Działanie:
RPO 3.4
Adaptacja do zmian klimatu ...