Nazwa beneficjenta

GMINA RĄBINO


Wartość ogółem:
302 250.00

Wydatki kwalifikowalne:
302 250.00

Dofinansowanie:
226 083.00

w tym UE:
226 083.00

Wkład własny:
76 167.00

% dofinansowania:
74.80
Tytuł projektu

Poprawa jakości i zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Rąbino

Oś:
RPO
8
Edukacja
Działanie:
RPO 8.5
Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych