Nazwa beneficjenta

"ESTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Wartość ogółem:
2 682 153.99

Wydatki kwalifikowalne:
2 180 613.00

Dofinansowanie:
981 275.85

w tym UE:
981 275.85

Wkład własny:
1 700 878.14

% dofinansowania:
45.00
Tytuł projektu

Budowa nowoczesnej linii dla krótkoseryjnej produkcji wielkogabarytowych opakowań tekturowych z wielokolorowym nadrukiem cyfrowym wspartej kompleksowym systemem klasy ERP w firmie ESTO sp. z o.o. Barlinek.

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.5
Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji