Nazwa beneficjenta

"FLASH-BUTRYM" SPÓŁKA JAWNA


Wartość ogółem:
190 000.00

Wydatki kwalifikowalne:
56 097.56

Dofinansowanie:
25 151.11

w tym UE:
25 151.11

Wkład własny:
164 848.89

% dofinansowania:
44.83
Tytuł projektu

Realizacja strategii ekspansji na rynek Szwecji przez firmę Flash-Butrym sp.j.

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.15
Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw