Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin - etap II A Aktualizacja z dnia 10.02.2020 dotyczyła zmiany daty zakończenia realizacji projektu.
Nazwa beneficjenta:

GMINA MIASTO SZCZECIN

1 044 131.46
Realizacja Strategii ekspansji na rynki zagraniczne przez firmę Świat Lodów Sp. z o.o. z Koszalina
Nazwa beneficjenta:

ŚWIAT LODÓW SP. Z O.O.

31 739.00
Aktywne Pomorze Zachodnie
Nazwa beneficjenta:

WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK

906 975.45
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie białogardzkim IV
Nazwa beneficjenta:

POWIAT BIAŁOGARDZKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁOGARDZIE

1 998 858.00
Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, wykorzystywanej na potrzeby Ośrodka Agroturystycznego ,,Młyn nad Starą Regą"
Nazwa beneficjenta:

GRZEGORZ KOTWICKI

411 825.00
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie polickim (V)
Nazwa beneficjenta:

POWIAT POLICKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W POLICACH

1 199 702.00
Certyfikowany program szkoleń zawodowych dla osób dorosłych w woj. zachodniopomorskim (II edycja)
Nazwa beneficjenta:

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZINĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

582 149.25
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie wałeckim
Nazwa beneficjenta:

POWIAT WAŁECKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁCZU

1 519 591.00
Żłobek Kamyczek - ulubione miejsce Twojego dziecka
Nazwa beneficjenta:

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA OŚWIATOWA MONIKA FERENSZKIEWICZ

1 394 432.00
„Niwelowanie skutków katastrof naturalnych, poważnych awarii oraz zagrożeń pożarowych, poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Złocieńcu”
Nazwa beneficjenta:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZŁOCIEŃCU

162 248.00

Strony