Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
Badania modelowe z zastosowaniem modeli MES (Metoda Elementów Skończonych) modelu projektowanej konstrukcji nośnej dźwigu
Nazwa beneficjenta:

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY ELWIKO STANISŁAW DROPIK

21 250.00
Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań stomatologicznych w Koszalinie przez firmę Hanna Suckiel-Góra.
Nazwa beneficjenta:

HOLISTIC DENT HANNA SUCKIEL-GÓRA

234 575.00
E-umiejętności - wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w finansach i księgowości dla osób powyżej 50 roku życia.
Nazwa beneficjenta:

INSTYTUT DORADZTWA SP. Z O. O.

264 150.00
Wzrost dostępności usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Goleniów
Nazwa beneficjenta:

GMINA GOLENIÓW

848 797.50
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie gryfińskim (V)
Nazwa beneficjenta:

POWIAT GRYFIŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFINIE

2 092 308.00
Interaktywny system do doboru suchej przepompowni ścieków oparty o sparametryzowaną dokumentację 3D
Nazwa beneficjenta:

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA EKOWODROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

49 810.00
Wdrożenie strategii ekspansji zagranicznej Nordsped Sp. z o.o. Sp. K. na rynki Włoch, Szwajcarii, Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier oraz Rumunii.
Nazwa beneficjenta:

NORDSPED SP. Z O.O. SP. K.

149 982.50
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 0,99 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej w miejscowości Kraśnik Koszaliński
Nazwa beneficjenta:

ES JUTRZENKA 2 SP. Z O.O.

1 951 914.64
Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz
Nazwa beneficjenta:

GMINA REWAL

454 730.13
Ekspansja na nowe rynki zagraniczne jako źródło budowania przewagi konkurencyjnej EkoWodrol.
Nazwa beneficjenta:

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA EKOWODROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

149 685.00

Strony