Nazwa beneficjenta

"OSKAR" FIRMA HANDLOWA JAROSŁAW BĘĆKOWSKI


Wartość ogółem:
50 081.96

Wydatki kwalifikowalne:
40 717.04

Dofinansowanie:
34 609.48

w tym UE:
34 609.48

Wkład własny:
15 472.48

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Badania w zakresie opracowania dokumentacji wykonawczej oraz budowy konstrukcji nośnej maszyny do lodów "FREZER" w oparciu o najnowsze trendy wzornicze

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.1
Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw - Typ 1. Małe projekty B+R