Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnych produktów, nowych materiałów ii technologii obróbczych w Kosmaz Sp. z o.o.
Nazwa beneficjenta:

"KOSMAZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2 016 925.05
Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym szlaku na terenie gminy Świeszyno
Nazwa beneficjenta:

GMINA ŚWIESZYNO

285 291.40
Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Warnice na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+”
Nazwa beneficjenta:

GMINA WARNICE

272 124.37
Zaczarowany domek - szansą na zapewnienie równego dostępu do miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata
Nazwa beneficjenta:

PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK "ZACZAROWANY DOMEK" URSZULA BARTKIEWICZ

529 920.00
Przebudowa pomieszczeń szkoleniowych warsztatu mechanicznego WZDZ w Szczecinie na potrzeby kształcenia na kierunkach: operator obrabiarek CNC, ślusarz,elektromechanik
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

1 872 981.51
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie goleniowskim IV
Nazwa beneficjenta:

POWIAT GOLENIOWSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W GOLENIOWIE

1 681 007.00
Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb firmy GMK ŁOBEZ S.A.
Nazwa beneficjenta:

GMK ŁOBEZ SPÓŁKA AKCYJNA

134 734.02
Sprawny system realizacji RPO WZ 2014-2020 przez WFOŚiGW w Szczecinie w roku 2017
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE

930 026.15
Przedszkole przyzakładowe najlepszym rozwiązaniem dla dzieci i rodziców
Nazwa beneficjenta:

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "MIŚ" BOŻENA KAWCZYŃSKA, MARTA WIÓREK SPÓŁKA CYWILNA

1 112 207.97
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39 kW na kotłowni KR-I w Szczecinku
Nazwa beneficjenta:

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

66 316.00

Strony