Nazwa beneficjenta

MIASTO DARŁOWO


Wartość ogółem:
1 377 138.50

Wydatki kwalifikowalne:
1 295 233.50

Dofinansowanie:
1 100 948.47

w tym UE:
1 100 948.47

Wkład własny:
276 190.03

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Darłowie

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.5
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej