Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Osina
Nazwa beneficjenta:

GMINA OSINA

213 980.99
Bilet do pracy - aktywizacja społeczno-zawodowa w Centrum Integracji Społecznej w Białogardzie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu powiatu białogardzkiego.
Nazwa beneficjenta:

STOWARZYSZENIE POMOCY "PRZYTULISKO" W BIAŁOGARDZIE

879 862.50
Nowy zawód - nowe perspektywy
Nazwa beneficjenta:

FUNDACJA ROZWOJU I WSPARCIA" FRIW"

180 375.00
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,78 kWp w firmie Lubex Jan Władyka
Nazwa beneficjenta:

LUBEX JAN WŁADYKA

139 046.03
Opracowanie technologii powierzchniowego nanoszenia cienkich warstw materiałów hydrofobowych w celu poprawy odporności na bezpośrednie oddziaływanie wody na tektury faliste i produkowane z niej opakowania
Nazwa beneficjenta:

OPAK LEOPOLD PĄCZKA SPÓŁKA JAWNA

42 500.00
Indywidualizacja nauczania w SP1 Stargard
Nazwa beneficjenta:

FUNDACJA "MILON"

371 894.75
"Rozszerzenie oferty gospodarstwa agroturystycznego poprzez stworzenie skansenu promującego Młyn nad Regą"
Nazwa beneficjenta:

GRZEGORZ KOTWICKI

351 450.00
Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie
Nazwa beneficjenta:

HOSPICJUM IM. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO W KOSZALINIE

3 616 438.37
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 986 kW z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej w miejscowości Pomierzyn
Nazwa beneficjenta:

ALFA FRUIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

1 707 433.93
Modernizacja ulicy Spółdzielców w Mierzynie w gminie Dobra
Nazwa beneficjenta:

GMINA DOBRA

1 306 172.87

Strony