Nazwa beneficjenta

SZCZECIŃSKA FUNDACJA TALENT PROMOCJA POSTĘP


Wartość ogółem:
172 376.25

Wydatki kwalifikowalne:
172 376.25

Dofinansowanie:
156 951.25

w tym UE:
146 519.81

Wkład własny:
15 425.00

% dofinansowania:
91.05
Tytuł projektu

Rozwijamy kompetencje kluczowe!

Oś:
RPO
8
Edukacja
Działanie:
RPO 8.3
8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego