Nazwa beneficjenta

MEDCOM SP. Z O.O.


Wartość ogółem:
184 500.00

Wydatki kwalifikowalne:
150 000.00

Dofinansowanie:
127 500.00

w tym UE:
127 500.00

Wkład własny:
57 000.00

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności poprzez budowanie potencjału eksportowego przedsiębiorstwa. Wdrożenie platformy internetowej oferującej usługi turystyki medycznej na rynkach niemieckim i brytyjskim

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.15
Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw