Nazwa beneficjenta

SAS POLSKA SP. Z O. O.


Wartość ogółem:
127 305.00

Wydatki kwalifikowalne:
103 500.00

Dofinansowanie:
87 975.00

w tym UE:
87 975.00

Wkład własny:
39 330.00

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Instalacja fotowoltaiczna dla firmy SAS Polska Sp. z o.o.

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł