Nazwa beneficjenta

FINOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Wartość ogółem:
36 900.00

Wydatki kwalifikowalne:
30 000.00

Dofinansowanie:
24 500.00

w tym UE:
24 500.00

Wkład własny:
12 400.00

% dofinansowania:
81.67
Tytuł projektu

Projekt systemu kontroli wymiarowej podczas procesów wykonywania konstrukcji stalowych celem ograniczenia pracochłonności prac korekcyjnych

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.1
Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw - Typ 1. Małe projekty B+R