Sukcesy projektów

„Remont kaplicy p.w. Św. Gertrudy w Trzebiatowie”
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
1 212 811.14
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
1 426 836.69
pln

Nazwa beneficjenta

PARAFIA GRECKOKATOLICKA P.W. ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W TRZEBIATOWIE


Wartość ogółem:
1 426 836.69

Wydatki kwalifikowalne:
1 426 836.69

Dofinansowanie:
1 212 811.14

w tym UE:
1 212 811.14

Wkład własny:
214 025.55

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

„Remont kaplicy p.w. Św. Gertrudy w Trzebiatowie”

Oś:
RPO
4
Naturalne otoczenie człowieka
Działanie:
RPO 4.1
Dziedzictwo kulturowe

 

Opis w języku polskim:

 

Remont kaplicy p.w. Św. Gertrudy w Trzebiatowie

Przedmiotem projektu były prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym obiekcie - Kaplicy p.w. Św. Gertrudy w Trzebiatowie.

W ramach prac wykonano:

 • wzmocnienie posadowienia fundamentów,
 • naprawę i wzmocnienie struktury murowej ścian (mury zewnętrzne, mury wewnętrzne, sklepienia),
 • remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego,
 • wykonanie instalacji odgromowej,
 • wykonanie opaski wokół budynku,
 • wymianę posadzki,
 • wykonanie tynków,
 • malowanie wewnętrznych tynków gładkich,
 • odwodnienie terenu,
 • roboty elektryczne oraz roboty naprawcze i renowacyjne stolarki okiennej i drzwiowej.

Realizację projektu podzielono na 4 zadania.

 • Przygotowanie dokumentacji projektu;
 • Prace remontowo-konserwatorskie;
 • Usługi dotyczące kosztów nadzoru i doradztwa nad projektem;
 • Działania informacyjne i promocyjne.

 

Description in English:

Renovation of the St. Gertrude’s chapel in Trzebiatów

The subject of the project were renovation and conservation works on the historic building - the St. Gertrude’s chapel in Trzebiatów.

The scope of work included:

 • reinforcement of the foundations,
 • repair and reinforcement of the wall structure (external walls, internal walls, vaults),
 • renovation of the roof truss with replacement of the roofing,
 • implementation of the lightning protection system,
 • construction of a reinforcing band around the building,
 • replacement of the floor,
 • plastering,
 • painting of internal smooth plasters,
 • drainage of the area,
 • electrical works as well as repair and renovation works of window and door joinery.

The project implementation was divided into 4 tasks.

 • Preparation of project documentation;
 • Renovation and conservation works;
 • Project supervision and consultancy services;
 • Information and promotion activities.