Sukcesy projektów

"Zakup i dostawa czterech fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych na rzecz Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o"
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
3 490 100.00
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
5 050 380.00
pln

Nazwa beneficjenta

SZCZECIŃSKO-POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.


Wartość ogółem:
5 050 380.00

Wydatki kwalifikowalne:
4 106 000.00

Dofinansowanie:
3 490 100.00

w tym UE:
3 490 100.00

Wkład własny:
1 560 280.00

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

"Zakup i dostawa czterech fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych na rzecz Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o"

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.1
Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu

 

Opis w języku polskim:

Zakup i dostawa czterech fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych na rzecz Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o

 

Zakres projektu obejmuje zakup i dostawę 4 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych na rzecz Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o., w tym:

  • 2 sztuki solowe (autobus pojedynczy MAXI o długości 11,5 - 12,0 m)
  • 2 sztuki przegubowe (autobus przegubowy MEGA o długości 17,5 - 18,1 m).

Autobusy są klimatyzowane, niskopodłogowe, przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, z silnikami spełniającymi normę emisji spalin EURO VI.

 

Description in English:

 


Purchase and delivery of 4 factory new low-floor buses for Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z oo


 
The scope of the project included the purchase and delivery of 4 factory new low-floor buses for Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z oo, including:

  • 2 single-unit buses (single MAXI bus 11.5 - 12.0 m long)
  • 2 articulated-unit buses (articulated bus MEGA, 17.5 - 18.1 m long).

The buses are air-conditioned, low-floor, adapted for persons with reduced mobility, with engines meeting the EURO VI exhaust emission standard.