Zapoznaj się z zasadami przeprowadzania kontroli i jak się do niej właściwie przygotować. Dowiedz się o nieprawidłowościach przy realizacji projektów i ich konsekwencjach oraz o polityce zwalczania nadużyć finansowych stosowanej przez Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym.

Dowiedz się, jakie są zasady przeprowadzania kontroli i jak się do niej właściwie przygotować.

Dowiedz się o nieprawidłowościach przy realizacji projektów i ich konsekwencjach

Dowiedz się o polityce zwalczania nadużyć finansowych

Państwa członkowskie są zobowiązane do podejmowania wszelkich niezbędnych środków, w tym instrumentów prawnych, regulacyjnych i administracyjnych, w celu ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej, poprzez zapobieganie, wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości i nadużyć finansowych

Systemy zarządzania i kontroli obowiązujące w ramach Programu Regionalnego, zgodnie z wymogami unijnymi zapewniają zapobieganie nieprawidłowościom, w tym nadużyciom finansowym, ich wykrywanie i korygowanie, oraz odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych wraz z odsetkami.