Poznaj instytucje zarządzające i wdrażające Program Regionalny, oraz zakres ich zadań i kompetencji.

Instytucja odpowiedzialna za skuteczne zarządzanie i wdrażanie Programu Regionalnego

Instytucja wykonująca część zadań Instytucji Zarządzającej

Komitet Monitorujący jest niezależnym ciałem doradczo-opiniodawczym dla Instytucji Zarządzającej