Lista projektów

Tytuł projektusortuj malejącoDofinansowanie
"Linia technologiczna do produkcji grzałek dopasowanych geometrią do ogrzewanej struktury, z wykorzystaniem gięcia 3D oraz automatyzacja procesów produkcji głowicowych zespołów grzejnych"
Nazwa beneficjenta:

„SELFA GRZEJNICTWO ELEKTRYCZNE” SPÓŁKA AKCYJNA

1 928 240.00
"MAŁYMI KROKAMI W WIELKI ŚWIAT"
Nazwa beneficjenta:

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ REGIONALNY W SZCZECINIE

462 967.54
"Nowe umiejętności -nowe możliwości"
Nazwa beneficjenta:

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W STARGARDZIE

965 050.00
"Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ramach specjalizacji Programowanie gier oraz Programowanie w Technikum Informatycznym SCI!"
Nazwa beneficjenta:

UNIFINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

353 940.50
"Poprawa konkurencyjności firmy z gminy Płoty na rynku międzynarodowym poprzez zakup linii do produkcji okien i drzwi PCV, piły do listew, okleiniarki, piły do rolet i ich elementów oraz oprogramowania do personalizacji zamówień oraz produkcji".
Nazwa beneficjenta:

PIOTR WÓJCIK MWP-PROD

1 112 277.08
"Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę urządzenia podczyszczającego w mieście Szczecinek"
Nazwa beneficjenta:

MIASTO SZCZECINEK

622 080.90
"Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Portowej w Stepnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej"
Nazwa beneficjenta:

GMINA STEPNICA

1 877 300.90
"Rozszerzenie oferty gospodarstwa agroturystycznego poprzez stworzenie skansenu promującego Młyn nad Regą"
Nazwa beneficjenta:

GRZEGORZ KOTWICKI

351 450.00
"Stworzenie zintegrowanego, niskoemisyjnego systemu publicznej komunikacji miejskiej na obszarze Strefy Centralnej"
Nazwa beneficjenta:

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ ZŁOCIENIEC SP. Z O.O.

5 329 500.00
"Utworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Grzejnictwa Elektrycznego Selfa"
Nazwa beneficjenta:

„SELFA GRZEJNICTWO ELEKTRYCZNE” SPÓŁKA AKCYJNA

4 994 999.98

Strony