Nazwa beneficjenta

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ REGIONALNY W SZCZECINIE


Wartość ogółem:
544 667.70

Wydatki kwalifikowalne:
544 667.70

Dofinansowanie:
462 967.54

w tym UE:
462 967.54

Wkład własny:
81 700.16

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

"MAŁYMI KROKAMI W WIELKI ŚWIAT"

Oś:
RPO
8
Edukacja
Działanie:
RPO 8.1
Upowszechnienie edukacji przedszkolnej