Nazwa beneficjenta

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ ZŁOCIENIEC SP. Z O.O.


Wartość ogółem:
7 712 100.00

Wydatki kwalifikowalne:
6 270 000.00

Dofinansowanie:
5 329 500.00

w tym UE:
5 329 500.00

Wkład własny:
2 382 600.00

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

"Stworzenie zintegrowanego, niskoemisyjnego systemu publicznej komunikacji miejskiej na obszarze Strefy Centralnej"

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.4
Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych