Nazwa beneficjenta

„SELFA GRZEJNICTWO ELEKTRYCZNE” SPÓŁKA AKCYJNA


Wartość ogółem:
5 176 042.00

Wydatki kwalifikowalne:
4 820 600.00

Dofinansowanie:
1 928 240.00

w tym UE:
1 928 240.00

Wkład własny:
3 247 802.00

% dofinansowania:
40.00
Tytuł projektu

"Linia technologiczna do produkcji grzałek dopasowanych geometrią do ogrzewanej struktury, z wykorzystaniem gięcia 3D oraz automatyzacja procesów produkcji głowicowych zespołów grzejnych"

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.5
Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji