Nazwa beneficjenta

PIOTR WÓJCIK MWP-PROD


Wartość ogółem:
2 487 456.06

Wydatki kwalifikowalne:
2 022 322.00

Dofinansowanie:
1 112 277.08

w tym UE:
1 112 277.08

Wkład własny:
1 375 178.98

% dofinansowania:
55.00
Tytuł projektu

"Poprawa konkurencyjności firmy z gminy Płoty na rynku międzynarodowym poprzez zakup linii do produkcji okien i drzwi PCV, piły do listew, okleiniarki, piły do rolet i ich elementów oraz oprogramowania do personalizacji zamówień oraz produkcji".

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.6
Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia