Nazwa beneficjenta

GRZEGORZ KOTWICKI


Wartość ogółem:
785 970.00

Wydatki kwalifikowalne:
639 000.00

Dofinansowanie:
351 450.00

w tym UE:
351 450.00

Wkład własny:
434 520.00

% dofinansowania:
55.00
Tytuł projektu

"Rozszerzenie oferty gospodarstwa agroturystycznego poprzez stworzenie skansenu promującego Młyn nad Regą"

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.5
Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji