Nazwa beneficjenta

„SELFA GRZEJNICTWO ELEKTRYCZNE” SPÓŁKA AKCYJNA


Wartość ogółem:
13 653 000.00

Wydatki kwalifikowalne:
11 100 000.00

Dofinansowanie:
4 994 999.98

w tym UE:
4 994 999.98

Wkład własny:
8 658 000.02

% dofinansowania:
45.00
Tytuł projektu

"Utworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Grzejnictwa Elektrycznego Selfa"

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.2
Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach