Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowaniesortuj rosnąco
DOBRA SZKOŁA - DOSKONAŁY PRACOWNIK
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

148 537.50
Podniesienie konkurencyjności firmy Aerobits poprzez zwiększenie jej potencjału eksportowego
Nazwa beneficjenta:

AEROBITS SP.Z O.O.

148 240.00
"Budowa elektrowni fotowoltaicznej SUW Wierzchowo”
Nazwa beneficjenta:

GMINA WIERZCHOWO

148 112.50
Wdrożenie strategii ekspansji zagranicznej firmy Inter System S.C. związane z wejściem na nowe rynki
Nazwa beneficjenta:

INTER SYSTEM S.C. A.PAWŁOWSKI, M.SOROKA

147 924.52
"Wykorzystanie źródeł odnawialnych do produkcji energii cieplnej przez BALTIVIA-Andrzej Makowiecki"
Nazwa beneficjenta:

BALTIVIA - ANDRZEJ MAKOWIECKI

146 287.50
Podniesienie konkurencyjności firmy IGNIF poprzez ekspansję na rynek niemiecki
Nazwa beneficjenta:

IGNIF PIOTR MIELAŃCZUK

145 361.90
Realizacja pierwszego etapu ekspansji Qvistorp S.A.z siedzibą w Szczecinie na rynek fiński poprzez uczestnictwo w misji gospodarczej i spotkaniach bilateralnych na terenie Finlandii.
Nazwa beneficjenta:

QVISTORP SPÓŁKA AKCYJNA

144 304.50
Promocja produktów firmy Maybe Cosmetics na rynkach międzynarodowych
Nazwa beneficjenta:

MAYBE COSMETICS KRZYSZTOF ORZECHOWSKI

143 794.07
Promocja produktów marki VICTORIA CYMES Sp. z o.o. na zagranicznych rynkach docelowych w celu rozszerzania potencjału eksportowego przedsiębiorstwa i poprawy warunków rozwoju sektora MŚP
Nazwa beneficjenta:

VICTORIA CYMES SP. Z O.O

142 471.03
Wdrożenie strategii ekspansji zagranicznej Spółki Polchar na rynki Irlandii, Anglii oraz Włoch obejmującej zbadania potencjału tych rynków, opracowanie strategii marketingowej oraz nawiązanie kontaktów z potencjalnymi kontrahentami.
Nazwa beneficjenta:

POLCHAR SP. Z O.O.

140 250.00

Strony