Nazwa beneficjenta

IGNIF PIOTR MIELAŃCZUK


Wartość ogółem:
209 093.19

Wydatki kwalifikowalne:
171 014.00

Dofinansowanie:
145 361.90

w tym UE:
145 361.90

Wkład własny:
63 731.29

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Podniesienie konkurencyjności firmy IGNIF poprzez ekspansję na rynek niemiecki

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.15
Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw