Nazwa beneficjenta

QVISTORP SPÓŁKA AKCYJNA


Wartość ogółem:
182 159.00

Wydatki kwalifikowalne:
169 770.00

Dofinansowanie:
144 304.50

w tym UE:
144 304.50

Wkład własny:
37 854.50

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Realizacja pierwszego etapu ekspansji Qvistorp S.A.z siedzibą w Szczecinie na rynek fiński poprzez uczestnictwo w misji gospodarczej i spotkaniach bilateralnych na terenie Finlandii.

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.15
Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw