Nazwa beneficjenta

VICTORIA CYMES SP. Z O.O


Wartość ogółem:
206 163.97

Wydatki kwalifikowalne:
167 612.99

Dofinansowanie:
142 471.03

w tym UE:
142 471.03

Wkład własny:
63 692.94

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Promocja produktów marki VICTORIA CYMES Sp. z o.o. na zagranicznych rynkach docelowych w celu rozszerzania potencjału eksportowego przedsiębiorstwa i poprawy warunków rozwoju sektora MŚP

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.15
Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw