Nazwa beneficjenta

POLCHAR SP. Z O.O.


Wartość ogółem:
228 780.00

Wydatki kwalifikowalne:
165 000.00

Dofinansowanie:
140 250.00

w tym UE:
140 250.00

Wkład własny:
88 530.00

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Wdrożenie strategii ekspansji zagranicznej Spółki Polchar na rynki Irlandii, Anglii oraz Włoch obejmującej zbadania potencjału tych rynków, opracowanie strategii marketingowej oraz nawiązanie kontaktów z potencjalnymi kontrahentami.

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.15
Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw