Nazwa beneficjenta

MAYBE COSMETICS KRZYSZTOF ORZECHOWSKI


Wartość ogółem:
194 369.00

Wydatki kwalifikowalne:
169 169.50

Dofinansowanie:
143 794.07

w tym UE:
143 794.07

Wkład własny:
50 574.93

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Promocja produktów firmy Maybe Cosmetics na rynkach międzynarodowych

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.15
Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw