Nazwa beneficjenta

AEROBITS SP.Z O.O.


Wartość ogółem:
216 972.00

Wydatki kwalifikowalne:
174 400.00

Dofinansowanie:
148 240.00

w tym UE:
148 240.00

Wkład własny:
68 732.00

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Podniesienie konkurencyjności firmy Aerobits poprzez zwiększenie jej potencjału eksportowego

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.15
Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw