Nazwa beneficjenta

INTER SYSTEM S.C. A.PAWŁOWSKI, M.SOROKA


Wartość ogółem:
203 229.71

Wydatki kwalifikowalne:
174 028.86

Dofinansowanie:
147 924.52

w tym UE:
147 924.52

Wkład własny:
55 305.19

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Wdrożenie strategii ekspansji zagranicznej firmy Inter System S.C. związane z wejściem na nowe rynki

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.15
Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw