Nazwa beneficjenta

BALTIVIA - ANDRZEJ MAKOWIECKI


Wartość ogółem:
216 787.50

Wydatki kwalifikowalne:
176 250.00

Dofinansowanie:
146 287.50

w tym UE:
146 287.50

Wkład własny:
70 500.00

% dofinansowania:
83.00
Tytuł projektu

"Wykorzystanie źródeł odnawialnych do produkcji energii cieplnej przez BALTIVIA-Andrzej Makowiecki"

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł