Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowaniesortuj malejąco
Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2018
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

7 976 212.73
Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 na 2017 r.
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

8 098 178.91
Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

8 130 961.53
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

8 133 184.17
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą
Nazwa beneficjenta:

GMINA MIASTO SZCZECIN

8 312 467.05
Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

8 414 141.35
Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 na 2018 r.
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

8 618 531.00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

8 960 271.02
Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 na 2019 r.
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

9 094 875.56
STWORZENIE WYSOKOWYDAJNEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE WYROBÓW STALOWYCH FIRMY BBC SP. Z O.O. W MIROSŁAWCU, POPRZEZ ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ STOSUJĄCYCH NOWOCZESNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE
Nazwa beneficjenta:

BBC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

9 201 500.00

Strony