Nazwa beneficjenta

BBC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Wartość ogółem:
20 577 900.00

Wydatki kwalifikowalne:
16 730 000.00

Dofinansowanie:
9 201 500.00

w tym UE:
9 201 500.00

Wkład własny:
11 376 400.00

% dofinansowania:
55.00
Tytuł projektu

STWORZENIE WYSOKOWYDAJNEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE WYROBÓW STALOWYCH FIRMY BBC SP. Z O.O. W MIROSŁAWCU, POPRZEZ ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ STOSUJĄCYCH NOWOCZESNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.6
Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia