Dostępne 1635 wiadomości ze wszystkich kategorii

Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu (2021-2027)

26.11.2019 Dotacje dla Samorządu Terytorialnego Program Regionalny na lata 2021-2027 Wytyczne programowe Dotacje dla Samorządu Terytorialnego Program Regionalny na lata 2021-2027 Wytyczne programowe

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 7.1, typ 1

22.11.2019 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Awaria sieci telekomunikacyjnej w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Szczecinku.

19.11.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 4.6

18.11.2019 Wyniki naborów wniosków Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru dla Działania 8.10

18.11.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Strony