Dostępne 1334 wiadomości ze wszystkich kategorii

Rowerowe Pomorze Zachodnie wrzuca wyższy bieg

28.01.2019 Wydarzenia Wydarzenia

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Działania 8.4

25.01.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 7.6, typ 3

22.01.2019 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Ponad 100 mln zł na drogi w poprzednim roku

22.01.2019 Wydarzenia Wydarzenia

Listy sprawdzające dla Projektodawców w ramach Działania 7.7

21.01.2019 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Strony