Dostępne 982 wiadomości ze wszystkich kategorii

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Działania 6.5 - tryb pozakonkursowy

05.02.2018 Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Harmonogram naborów wniosków

01.02.2018 Harmonogram naborów wniosków

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Działania 8.3

31.01.2018 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Prosto o Funduszach Europejskich

26.01.2018 Promocja Programu Regionalnego Wydarzenia

Wyniki oceny dla Działania 1.7

25.01.2018 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków Wyniki naborów wniosków

Strony