Dostępne 838 wiadomości ze wszystkich kategorii

Lista projektów konkursowych wybranych do dofinansowania dla Działania 8.6

30.08.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 24.0

29.08.2017 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Harmonogram naborów wniosków

28.08.2017 Harmonogram naborów wniosków

Aktualizacja załącznika 7.14 dla Działania 6.5

24.08.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny w ramach Działania 8.10

21.08.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny w ramach Działania 6.6

21.08.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Strony