Dostępne 1726 wiadomości ze wszystkich kategorii

Aktualizacja dokumentacji dla Działania 5.6

11.02.2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmiany Regulaminu konkursu

Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej dla Działania 8.6

11.02.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.2

07.02.2020 Wyniki naborów wniosków Wyniki naborów wniosków

Nabór wniosków w trybie pozakonkursowym dla Działania 6.5

06.02.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Wykaz kandydatów na ekspertów

06.02.2020 Nabory ekspertów

Liczba opublikowanych wniosków w ramach Działania 6.8

05.02.2020 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Pionierski pomysł ze Szczecina. Glony będą pomagać w gojeniu się ran.

05.02.2020 Inteligentne specjalizacje Inteligentne specjalizacje

Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej w ramach Działania 8.8

04.02.2020 Europejski Fundusz Społeczny Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzki Obszar Funkcjonalny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Europejski Fundusz Społeczny Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzki Obszar Funkcjonalny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Strony