Dostępne 1278 wiadomości ze wszystkich kategorii

W dniu 24 grudnia 2018 r. Lokalny Punkt Informacyjny w Pyrzycach będzie nieczynny.

07.12.2018 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szkolenia i konferencje Zmiany terminu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szkolenia i konferencje Zmiany terminu

W dniu 24 grudnia 2018 r. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie oraz Lokalny Punkt Informacyjny w Koszalinie będą nieczynne.

06.12.2018 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szkolenia i konferencje Zmiany terminu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szkolenia i konferencje Zmiany terminu

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 33.0

04.12.2018 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Aktualizacja Regulaminu konkursu w ramach Działania 6.8

03.12.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach Działania 7.1, typ 2 – tryb pozakonkursowy

28.11.2018 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Strony