Dostępne 1211 wiadomości ze wszystkich kategorii

Powiat Świdwiński stawia na fotowoltaikę

09.10.2018 Wydarzenia Wydarzenia

Gmina Stepnica inwestuje w czystą wodę

08.10.2018 Wydarzenia Wydarzenia

Przebudują drogę na odcinku Płotno-Pełczyce

08.10.2018 Wydarzenia Wydarzenia

Spotkanie informacyjne nt. rewitalizacji w Funduszach Europejskich

05.10.2018 Szkolenia i konferencje Wydarzenia Szkolenia i konferencje Wydarzenia

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 31.2

05.10.2018 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Działania 8.1

02.10.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lista projektów skierowanych do II fazy oceny w ramach Działania 6.6

02.10.2018 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Strony