Dostępne 1162 wiadomości ze wszystkich kategorii

Podręcznik Beneficjenta SL2014

20.08.2018 Prawo i dokumenty

Lista sprawdzająca dla Projektodawcy w ramach Działania 7.3

17.08.2018 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Skrócone godziny pracy Lokalnego Punktu Informacyjnego w Pyrzycach.

13.08.2018 Szkolenia i konferencje Zmiany terminu Szkolenia i konferencje Zmiany terminu

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 30

13.08.2018 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

W trosce o dobre relacje w rodzinie

10.08.2018 Wydarzenia Wydarzenia

Pomorze Zachodnie z biznesem na szerokie wody

07.08.2018 Wydarzenia Wydarzenia

Strony