Dostępne 1090 wiadomości ze wszystkich kategorii

Pojedziemy nowymi drogami

29.05.2018 Wydarzenia Wydarzenia

Wspólnie o Funduszach Europejskich

29.05.2018 Wydarzenia Wydarzenia

Aktualizacja harmonogramu oceny wniosków w ramach Działania 7.2

29.05.2018 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Zmiany terminu

Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

29.05.2018 Rewitalizacja

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.2

25.05.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Strony