Dostępne 918 wiadomości ze wszystkich kategorii

Aktualizacja Regulaminu naboru nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/18

22.02.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Wersja obowiązująca od 22.02.2018

22.02.2018 Prawo i dokumenty

Nowe autobusy niskoemisyjne w Szczecinie

07.02.2018 Szczeciński Obszar Metropolitalny Wydarzenia Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania po zakończonej procedurze odwoławczej w ramach Działania 7.1, typ 2

07.02.2018 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Działania 6.5 - tryb pozakonkursowy

05.02.2018 Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Strony