Dostępne 661 wiadomości ze wszystkich kategorii

Spotkanie informacyjne dot. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

24.05.2017 Szkolenia i konferencje Wydarzenia

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 6.5

24.05.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Odwieszenie naboru oraz zmiany w Regulaminie i załącznikach Działania 1.16

24.05.2017 Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu

Spotkania informacyjne dot. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

22.05.2017 Szkolenia i konferencje Wydarzenia

Konferencja „Rewitalizacja w małych miastach”

19.05.2017 Rewitalizacja Szkolenia i konferencje

Udostępnienie listy sprawdzającej dla Działania 8.6

19.05.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Harmonogram naborów wniosków

18.05.2017 Harmonogram naborów wniosków

Aktualizacja Regulaminu konkursu dla Działania 7.1, typ 2

18.05.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Aktualizacja Regulaminu konkursu dla Działania 7.1, typ 1

18.05.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lista sprawdzająca dla Projektodawcy w ramach Działania 7.6, typ 1 i 3

18.05.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Strony