Dostępne 1442 wiadomości ze wszystkich kategorii

Działanie 8.10 w ramach RPO WZ 2014-2020 - aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K52/19

14.08.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Zakończenie I fazy oceny oraz aktualizacja harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny

14.08.2019 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Zmiany terminu

Zmiana Regulaminu naboru nr RPZP.04.01.00-IZ.00-32-003/19 dla Działania 4.1 Dziedzictwo kulturowe

13.08.2019 Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany Regulaminu konkursu

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 7.2

13.08.2019 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydarzenia Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydarzenia Wyniki naborów wniosków

Działanie 6.6 Lista sprawdzająca dla Projektodawcy

08.08.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Konsultacje – nabór konkursowy w ramach działania 4.7

07.08.2019 Szkolenia i konferencje Szkolenia i konferencje

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 7.3

06.08.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Zakończenie naboru wniosków w ramach Działania 7.3

06.08.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Zmiana Regulaminu naboru nr RPZP.02.01.00-IZ.00-32-003/19 dla Działania 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu

02.08.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmiany Regulaminu konkursu

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 39.0

02.08.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Strony