Dostępne 565 wiadomości ze wszystkich kategorii

Lista członków Komisji Oceny Projektów w ramach naboru dla Działania 8.6

21.03.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lista projektów wybranych do dofinansowania po procedurze odwoławczej w ramach Działania 7.6

21.03.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 8.1

17.03.2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 8.3

15.03.2017 Europejski Fundusz Społeczny Szczeciński Obszar Metropolitalny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zmiany Regulaminu konkursu

Strony