Dostępne 1513 wiadomości ze wszystkich kategorii

Aktualizacja Listy sprawdzająca dla Projektodawcy w ramach Działania 7.1

15.10.2019 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.2

14.10.2019 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.6

09.10.2019 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 4.9

07.10.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków

Szykuje się porządny remont w Białogardzie

04.10.2019 Wydarzenia Wydarzenia

Ogłoszenie konursu w ramach Działania 8.1

02.10.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Odcinek Płotno - Pełczyce gotowy

02.10.2019 Wydarzenia Wydarzenia

Strony