Dostępne 1851 wiadomości ze wszystkich kategorii

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-007/19

07.08.2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Regionalnego dla projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

06.08.2020 Europejski Fundusz Społeczny Prawo i dokumenty Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Zakończenie naboru wniosków w ramach naboru P02 (pozakonkurs) dla Działania 7.6

06.08.2020 COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja Wezwania dla Działania 7.7, tryb nadzwyczajny (N02 - WOPR)

06.08.2020 COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu

Aktualizacja Wezwania dla Działania 7.7, tryb nadzwyczajny (N01)

06.08.2020 COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy wsparciem dla przedsiębiorców regionu

06.08.2020 COVID-19 Instrumenty finansowe COVID-19 Instrumenty finansowe

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 48.0

06.08.2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 7.7 – N03 (OSP), tryb nadzwyczajny

05.08.2020 COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach IV rundy naboru nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-006/19.

05.08.2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Strony