Dostępne 1575 wiadomości ze wszystkich kategorii

Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 7.7 - zaburzenia słuchu i mowy

05.12.2019 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 7.7 - wady wzroku

05.12.2019 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Zakończenie naboru wniosków w ramach Działania 8.1

05.12.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.6

04.12.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 6.8

03.12.2019 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 2.1

02.12.2019 Wyniki naborów wniosków Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania z w ramach Działania 9.7

29.11.2019 Wyniki naborów wniosków Wyniki naborów wniosków

Harmonogram naborów wniosków na rok 2020

29.11.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Prawo i dokumenty

Statuetka Regio Stars na Zamku

27.11.2019 Wydarzenia Wydarzenia

Zmiana Regulaminu naboru dla Działania 2.1

27.11.2019 Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany Regulaminu konkursu

Strony