Dostępne 519 wiadomości ze wszystkich kategorii

Lista projektów zakwalifikowanych do I fazy oceny dla Działania 6.5

20.02.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Ważna Informacja dotycząca naboru w ramach Działania 8.1

10.02.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Ogólne zasady udzielania wsparcia na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej (wersja 1.1) wraz z tabelą z rejestrem zmian do wersji 1.0.

09.02.2017 Europejski Fundusz Społeczny Prawo i dokumenty Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wytyczne programowe

Zaktualizowana lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały rekomendowane do dofinansowania

09.02.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Strony