Dostępne 2182 wiadomości ze wszystkich kategorii

Działanie 6.8 - informacja o opublikowanych wnioskach

26.11.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Aktualizacja Regulaminu konkursu dla Działania 7.6 typ 1

10.11.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Zwiększenie alokacji oraz aktualizacja Regulaminu naboru w ramach Działania 5.6

05.11.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmiany Regulaminu konkursu

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 1.5 (inteligentne specjalizacje)

04.11.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja Regulaminu konkursu dla Działania 7.6 typ 2

04.11.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 59.0

29.10.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

O nowej perspektywie finansowej. Zapowiedź odwróconego wysłuchania publicznego

29.10.2021 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Strony