Dostępne 613 wiadomości ze wszystkich kategorii

Harmonogram naborów wniosków

21.04.2017 Harmonogram naborów wniosków

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania dla Działania 7.1 - typ 2

21.04.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania dla Działania 7.1 - typ 1

20.04.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 9.3

20.04.2017 Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 7.6 – typ 2

18.04.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 7.1, typ 1

18.04.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 7.1 typ 2

18.04.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 7.6 - typ 1 i 3

18.04.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Strony