Dostępne 683 wiadomości ze wszystkich kategorii

Zmiany w Regulaminie i załącznikach Działania 1.3

21.06.2017 Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 7.2

20.06.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 22.0

20.06.2017 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Lista projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy, wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.5

13.06.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja załącznika do Regulaminu konkursu dla Działania 8.3

12.06.2017 Szczeciński Obszar Metropolitalny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zmiany Regulaminu konkursu

Lista wniosków pozytywnie zweryfikowanych pod względem braków formalnych dla Działania 8.10

07.06.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Zmiana zapisów w Regulaminie konkursu dla Działania 7.6, typ 2

06.06.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Strony