Dostępne 1726 wiadomości ze wszystkich kategorii

Aktualizacja Regulaminu konkursu dla Działania 7.2

17.03.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany terminu

WAŻNE! Informacja dotycząca konkursów w ramach Działania 7.7

17.03.2020 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Unijne środki na rewitalizację w Myśliborzu

17.03.2020 Wydarzenia Wydarzenia

Strony