Dostępne 982 wiadomości ze wszystkich kategorii

Udostępnienie listy sprawdzającej dla Działania 8.6

06.04.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Wyjaśnienie dotyczące zapisów Regulaminu konkursu w ramach Działania 7.1, typ 3

06.04.2018 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania dla Działania 6.5

05.04.2018 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja Regulaminu naboru dla Działania 8.6

05.04.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Strony