Dostępne 1162 wiadomości ze wszystkich kategorii

Lista projektów wybranych do dofinansowania Działanie 6.6

15.10.2018 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania Działanie 8.3 - aktualizacja w związku ze zwiększeniem alokacji na konkurs

12.10.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Gmina Sianów stawia na czystą wodę

12.10.2018 Wydarzenia Wydarzenia

Ponowne wezwanie do złożenia wniosku w ramach Działania 7.1 - tryb pozakonkursowy

12.10.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Trasą Pojezierzy Zachodnich do… Barlinka

11.10.2018 Wydarzenia Wydarzenia

Strony