Dostępne 1334 wiadomości ze wszystkich kategorii

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 6.1

08.04.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Ińsko z nowymi atrakcjami. Widok z 30 m!

05.04.2019 Wydarzenia Wydarzenia

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.6, typ 2

04.04.2019 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Nabór wniosków w ramach programu WiFi4EU

04.04.2019 Nabory wniosków Wydarzenia Nabory wniosków Wydarzenia

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 8.6

02.04.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania dla Działania 6.8

01.04.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Zakończenie naboru wniosków w ramach Działania 7.6, typ 3

29.03.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Cztery ważne inwestycje drogowe w 2019

28.03.2019 Wydarzenia Wydarzenia

Strony