Dostępne 1373 wiadomości ze wszystkich kategorii

15 lat w UE. Świętujemy na granicy!

24.04.2019 Wydarzenia Wydarzenia

Lista sprawdzająca dla Projektodawcy w ramach Działania 7.6, typ 1

24.04.2019 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 7.6, typ 3

18.04.2019 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Strony