Dostępne 920 wiadomości ze wszystkich kategorii

Aktualizacja Regulaminu konkursu dla Działania 7.2

08.01.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Aktualizacja Regulaminu konkursu dla Działania 7.1, typ 1

08.01.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydarzenia Zmiany Regulaminu konkursu

Lista wniosków skierowanych do oceny po procedurze odwoławczej w ramach Działania 7.1, typ 2

08.01.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydarzenia Wyniki naborów wniosków

Nowe Rozporządzenia na rok 2018

08.01.2018 Komitet Monitorujacy

Zakończenie naboru w ramach Działania 6.4

04.01.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Strony