Dostępne 1442 wiadomości ze wszystkich kategorii

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 38.0

04.07.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Zastrzyk finansowy dla strażaków z Grzmiącej

03.07.2019 Wydarzenia Wydarzenia

Aktualizacja Regulaminu naboru dla Działania 7.3

03.07.2019 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

OSP w Baniach wymieni wysłużonego jelcza

02.07.2019 Wydarzenia Wydarzenia

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 7.6, typ 1

01.07.2019 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja Regulaminu konkursu dla Działania 7.3

01.07.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany terminu

Nowa perspektywa coraz bliżej

28.06.2019 Wydarzenia Wydarzenia

Strony