Dostępne 1030 wiadomości ze wszystkich kategorii

VII edycja konferencji Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Finansowych

16.05.2018 Instrumenty finansowe Wydarzenia Instrumenty finansowe Wydarzenia

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 7.1, typ 3

15.05.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania, w ramach Działania 7.1, typ 1

15.05.2018 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Szczecińska katedra będzie jeszcze piękniejsza

12.05.2018 Wydarzenia Wydarzenia

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Działania 6.6

08.05.2018 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Aktualizacja Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

02.05.2018 Inteligentne specjalizacje Inteligentne specjalizacje

Zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania, w ramach Działania 7.6, typ 2

27.04.2018 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Strony