Dostępne 838 wiadomości ze wszystkich kategorii

Barlinek będzie miał obwodnicę

05.10.2017 Wydarzenia

Szósta edycja konferencji Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej

05.10.2017 Instrumenty finansowe Szkolenia i konferencje Wydarzenia

Lista projektów przywróconych do oceny po procedurze odwoławczej w ramach Działania 6.6

04.10.2017 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 7.5

02.10.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Strony