Dostępne 1090 wiadomości ze wszystkich kategorii

Podręcznik Beneficjenta SL2014

13.07.2018 Prawo i dokumenty

Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego - nr 1/2018

12.07.2018 Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego

Harmonogram naborów wniosków

04.07.2018 Harmonogram naborów wniosków

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania dla Działania 8.3

04.07.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Strony