Dostępne 838 wiadomości ze wszystkich kategorii

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 25.0

20.10.2017 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

JEREMIE 2 - tylko brać i inwestować

19.10.2017 Instrumenty finansowe Wydarzenia

Skorzystaj ze wsparcia dla biznesu

12.10.2017 Europejski Fundusz Społeczny Szkolenia i konferencje Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydarzenia

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.1

10.10.2017 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego

09.10.2017 Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego

Strony