Dostępne 1211 wiadomości ze wszystkich kategorii

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 6.8

16.11.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Harmonogram naborów wniosków na 2019

14.11.2018 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Prawo i dokumenty

Udostępnienie listy sprawdzającej dla Działania 8.1

09.11.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Aktualizacja Regulaminu naboru dla Działania 7.1, typ 2

08.11.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu

Lista sprawdzająca dla Projektodawcy w ramach Działania 7.6, typ 2

07.11.2018 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

VIII posiedzenie Komitetu Doradczego

06.11.2018 Instrumenty finansowe Komitet doradczy

Strony