Dostępne 1090 wiadomości ze wszystkich kategorii

Udostępnienie wzorów umów o dofinansowanie dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 7.1

02.07.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

II Metropolitalny Kongres Rewitalizacji

29.06.2018 Rewitalizacja

„Wspólnie o Funduszach Europejskich” - Ostatnie dni konkursu na najlepszą inicjatywę informującą o możliwościach korzystania ze środków unijnych!

25.06.2018 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Promocja Programu Regionalnego Wydarzenia Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Promocja Programu Regionalnego Wydarzenia

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 29.1

25.06.2018 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

W gminie Sławoborze powstanie biogazownia

25.06.2018 Wydarzenia Wydarzenia

Konkurs dedykowany projektom realizowanym w miastach średnich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

25.06.2018 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Strony