Dostępne 1390 wiadomości ze wszystkich kategorii

O radości…! Już 15 lat jesteśmy w UE

01.05.2019 Wydarzenia Wydarzenia

Aktualizacja Regulaminu konkursu dla Działania 6.1

29.04.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.5 - nabór projektów pozakonkursowych

29.04.2019 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Rowerem z Mielna do Kołobrzegu

26.04.2019 Wydarzenia Wydarzenia

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.5

26.04.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Zmiana godzin pracy Lokalnego Punktu Informacyjnego w Szczecinku

25.04.2019 Zmiany terminu Zmiany terminu

15 lat w UE. Świętujemy na granicy!

24.04.2019 Wydarzenia Wydarzenia

Lista sprawdzająca dla Projektodawcy w ramach Działania 7.6, typ 1

24.04.2019 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Strony