Dostępne 1726 wiadomości ze wszystkich kategorii

Aktualizacja regulaminu naboru w ramach Działania 2.2

05.03.2020 Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany Regulaminu konkursu

Aktualizacja Listy projektów w ramach Działania 8.6

04.03.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej w ramach Działania 6.6

03.03.2020 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

„Małe Skarby” na start

03.03.2020 Wydarzenia Wydarzenia

Dni Otwartych Funduszy Europejskich

02.03.2020 Wydarzenia Wydarzenia

Akademia Morska sprzedaje swój ekologiczny wynalazek

02.03.2020 Inteligentne specjalizacje Wydarzenia Inteligentne specjalizacje Wydarzenia

Aktualizacja harmonogramu oceny w ramach Działania 8.1

28.02.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu

Udostępnienie listy sprawdzającej dla Działania 8.6

27.02.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Strony