Dostępne 1334 wiadomości ze wszystkich kategorii

Aktualizacja harmonogramu oceny wniosków dla Działania 7.6, typ 2

01.03.2019 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu

Aktualizacja harmonogramu oceny dla Działania 6.5

28.02.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 7.7 - system badań przesiewowych wzroku

25.02.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja Regulaminu konkursu dla Działania 7.6, typ 3

25.02.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

550 mln dla firm z miast średnich na rozwój

22.02.2019 Nabory wniosków Nabory wniosków

Zakończenie naboru wniosków w ramach Działania 7.7 - system badań przesiewowych słuchu i mowy

21.02.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Zakończenie naboru wniosków w ramach Działania 7.7 - system badań przesiewowych wzroku

21.02.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 35.0

20.02.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Strony