Dostępne 982 wiadomości ze wszystkich kategorii

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 7.1, typ 3

08.03.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Udostępnienie listy sprawdzającej dla Działania 8.3

06.03.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Działania 8.6

02.03.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania dla działania 1.5

02.03.2018 Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego Nabory wniosków

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 7.1, typ 1

01.03.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja Regulaminu naboru dla Działania 8.3

28.02.2018 Szczeciński Obszar Metropolitalny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zmiany Regulaminu konkursu

Aktualizacja harmonogramu przeprowadzania etapów oceny dla Działania 6.8

28.02.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu

Strony