Dostępne 838 wiadomości ze wszystkich kategorii

Aktualizacja załącznika 7.10. do Regulaminu konkursu Działanie 6.5

25.09.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Aktualizacja załączników do Regulaminu konkursu w ramach Działania 6.8

25.09.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Gmina Szczecinek mocno inwestuje

22.09.2017 Wydarzenia

Zakończenie oceny wniosków po procedurze odwoławczej dla Działania 8.6

21.09.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 7.6, typ 2

21.09.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.1, typ 1

21.09.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Strony