Dostępne 1211 wiadomości ze wszystkich kategorii

W Strąpiu powstanie świetlica wiejska

17.10.2018 Wydarzenia Wydarzenia

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 32.0

17.10.2018 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego

17.10.2018 Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego

Nabór na kandydatów na ekspertów w Województwie Podkarpackim

17.10.2018 Nabory ekspertów Nabory ekspertów

Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 7.6, typ 2

16.10.2018 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

W Darłowie pojedziemy już wygodnie

15.10.2018 Wydarzenia Wydarzenia

Lista projektów wybranych do dofinansowania Działanie 6.6

15.10.2018 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Strony