Dostępne 1576 wiadomości ze wszystkich kategorii

Lista projektów konkursowych zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej w ramach Działania 6.6

23.10.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Zmiana regulaminu naboru w ramach Działania 1.1

22.10.2019 Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany Regulaminu konkursu

Przystań w Siadle Dolnym wyróżniona

16.10.2019 Wydarzenia Wydarzenia

Aktualizacja Listy sprawdzającej dla Projektodawcy w ramach Działania 7.1

15.10.2019 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.2

14.10.2019 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Strony