Dostępne 1030 wiadomości ze wszystkich kategorii

Konsultacje założeń konkursu w ramach Działania 1.5 z branżą stoczniową

09.04.2018 Komitet Monitorujacy Konsultacje społeczne Komitet Monitorujacy Konsultacje społeczne

Udostępnienie listy sprawdzającej dla Działania 8.6

06.04.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Wyjaśnienie dotyczące zapisów Regulaminu konkursu w ramach Działania 7.1, typ 3

06.04.2018 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Strony