Dostępne 1162 wiadomości ze wszystkich kategorii

Lista projektów wybranych do dofinansowania Działanie 8.3 - aktualizacja po przeprowadzeniu procedury odwoławczej

19.09.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Rozpoczęcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach procedury odwoławczej Działanie 8.6

18.09.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej Działanie 8.6

13.09.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Awaria telefonów w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Szczecinku

11.09.2018 Szkolenia i konferencje Szkolenia i konferencje

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 31

05.09.2018 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Strony