Dostępne 838 wiadomości ze wszystkich kategorii

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.2

21.09.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

30 km dróg wojewódzkich do naprawy

20.09.2017 Wydarzenia

Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej dla Działania 8.1

18.09.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej działanie 8.6

14.09.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Zachodniopomorska Lista Infrastruktury Badawczej Na Rzecz Przedsiębiorstw

14.09.2017 Inteligentne specjalizacje Nabory przedsięwzięć Nabory wniosków

Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej w ramach Działania 6.5

12.09.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Strony